Tasavvuf; Ruhen Allah'a ermek, fiziken muhsin, nefsen muhlis ve irade olarak da Allah'a teslim olmak demektir.

Canana canı gönülden ulaşmayı dile.. Mevlana Hz.

Konferans duyurusu: Her Pazar saat 13.00-17.00 arası Konya Tasavvuf  Derneği konferans salonu'nda Şemsi Tebrizi Türbesi yanı. Giriş ücretsizdir.

Sualler ve Cevaplar

SUAL: Şeriat, tarikat, hakikat, marifet mefhumlarını açıklar mısınız?

CEVAP: Şeriat müessesesi, çok yanlış anlaşılan bir müessesedir. Şeriati sadece İslâm hukuku açısından (fıkıh açısından) konulan kaideler olarak değerlendiriyorlar. Oysaki, şeriat hem tasavvufu hem fıkhı birlikte kapsayan bir şemsiyedir. Yani dînin bütünüdür. Allahû Tealâ şeriat konusunda buyuruyor ki:

42/ŞURA-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muşrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiğimiz (farz kıldığımız) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, size de şeriat kıldık.

 

Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

Bu âyetteki şeriat müessesesi sadece insanlar arasındaki İslâm hukukunu anlatan bölümden ibaret değildir. şeriat bir bütündür ve Allahû Tealâ açıkça söylüyor: Fırkalara ayrılmamayı temin etmek için konmuştur. Allah’a ulaşmayı dilemekten başlayan, ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimini de içeren tasavvufun ve fıkhın bütününü kapsayan bir müessesedir.

Devamını oku...
Konya Tasavvuf Derneği
Mevlana Celaleddin Rumi PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Konya Tasavvuf Derneği - Allah Dostları

  
"Ömrümün mahsulü üç sözdür heman  -   Ham idim, piştim ve yandım el'aman"

Diyen maneviyat âleminin ulu sultanı Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazretleri 1207 yılının 30 Eylül günü şimdi Afganistan topraklarında bulunan Beled kentinde doğdu. Babası, Belh'in önde gelen bilginlerinden Sultan-ül Ulema lâkabı ile anılan Bahaddin-i Veled'di. Mevlâna 12 yaşına gelince, Moğol akınları sebebiyle babası Sultan-ül Ulema ile annesi Mümine Hatunla birlikte diğer akrabalarının da bulunduğu bir kervanla Nişabur yolu üzerinden Konya'ya geldi. Erenler yurdu Konya, bu önemli ailenin yeni yurdu oldu.

Mevlâna'nın babası Bahaddin-i Veled Konya'da kısa sürede bir hayran kitlesi topladı. Vaazları, nasihatları ile kendini halka sevdirmiş, yüksek kişiliği ile de Saray'ın saygısını kazanmıştı. Bahaddin-i Veled, 1230 da vefat etti. Bu ölüm olayı üzerine Konya'nın ünlü bilginlerinden Tirmiz'li Seyyid Burhaneddin Veled, Mevlâna'yı manevî eğitimi altına aldı. Yani onun mürşidi oldu.

Devamını oku...
 
Mevlananın yolu PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Konya Tasavvuf Derneği - Allah Dostları

  
Mevlâna Hz.'lerinin yolu ne idi? Aşk yoluydu. Kur'ân'ın tümüydü; kısaca tasavvuftu.

Bundan 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile sahabenin yaşadığı o asra "Saadet Asrı" damgasını vurdurtan Kur'ân ahlâkının bütünüydü.

Hz. Mevlâna sadece İslâmı yaşadı. Allahû Tealâ'ya o Elestü Bezminde verdiğimiz, ruhlarımızı Allahû Tealâ'ya yaşarken ulaştıracağımız hakkındaki MİSAKIMIZI, nefsimizi tezkiye edeceğimiz hakkındaki YEMİNİMİZİ ve fizik bedenimizi şeytana değil, Allah'a kul edeceğimiz hakkındaki AHDÎMİZİ yerine getirdi.

Tasavvuf Mevlâna'nın sözünde bir bilgi olmaktan çıktı. Bilinmiş oldu. Çünkü nefs-i emmareden başlayıp yirmi yedinci basamaktaki ihlâsa, kalbin tamamen nurlarla dolduğu kâmil insan olma noktasına, ahsen-i takvime ulaştı.

Tasavvufu, Kur'ân'ın emrettiği islâm'ı bilmeyen yaşamayanın Mevlâna'yı, dolayısıyla Mesnevî'yi anlaması mümkün değildir. Çünkü o insanı birinci basamaktan alıp 28. basamağa ulaşmasındaki evreleri, güzellikleri, nefsten kurtulmanın yollarını, mürşid farziyetini, kalbin nurlanışını, vahiy alışını, Hakk'a olan aşkını, hayranlığını, sevgiyi ve bu basamakları aşısını anlatır. Yaşamayan ne bilsin ki?

Devamını oku...
 

Hidayet Allah'a ulaşmaktır

Bakara Suresi 120. Ayet kul inne hudâllâhi huvel hudâ De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”

kul: de, söyle  
inne: muhakkak ki, hiç şüphesiz  
hudâllâhi (hudâ allâhi): Allah'ın hidayeti, Allah'a ulaşmak  
huve: o  el hudâ: hidayettir

Ali Imran Suresi 73. Ayet kul innel hudâ hudallâhi De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.)

kul: de, söyle  inne el hudâ: muhakkak ki hidayet (Allah'a ulaşmak) 
hudâ allâhi: Allah'ın hidayetidir (Allah'ın Kendisine ulaştırmasıdır)


Ey Yüce Allah'ım, beni de ermiş evliyalarından kıl. Milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte bende öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kuran-ı Kerim'de son derece kolaylaştırmışsın. " Bir tek talebiniz kafidir, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir" diyorsun Yarabbi! İşte diliyorum Yüce Allah'ım. Ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş Evliyan olmak istiyorum. Eğer dileğim kalbi değilse bana kalbi dilek yapmayı nasip kıl. "Allah’ım ben ruhumu sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum”.
Kim yukarıda ki dua'yı dilden değil kalpten söylerse işte o derecede üst boyutta bir kul olacaktır. Allahu Teala onu dünya ve cennet saadetine mutlaka ulaştıracaktır.

Peygamberlik iftirasına cevap

Ahlat ağaçları

Hidayet Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının ön yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/ankara2010/haziran.pdf

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Haziran 2010 yılına ait takvim yaprağının arka yüzünü görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
http://www.diyanet.gov.tr/yayin/diyanet_takvimi/arka2010/Haziran.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!

porno